E-Læring på ToRS – links & præsentation

Præsentation, noter og links fra E-Læringskursus for ToRS:

Adobe Connect:
Vejledninger og instruktioner på forskningsnettets side: http://www.forskningsnettet.dk/connect
…og her på humaniora kan du blive oprettet som bruger (og dermed selv få lov til at oprette rum mv.) ved at skrive til Steen Linke fra ITMEDIA

Jing: (skærmoptagelse)
Programmet kan downloades her: http://www.techsmith.com/jing/
(På Windows kan man fx. også bruge Camtasia, og på Mac fx. Screenflow)
Russell Stannards videoer med ideer til brug at skærmoptagelser: http://www.teachertrainingvideos.com/

Lyd & Videooptagelser:
1) Brug notat-funktionen i Absalon…
2) Optag lyd eller video på din egen computer og opload bagefter, så kan de studerende også downloade filen.
Til lyd kan du fx bruge Audacity eller et andet gratisprogram på Windows, eller det indbyggede Garageband på Mac.
3) Få hjælp til mere professionelle optagelser i ITMEDIAs podcast-studie (kontakt os)

Mere inspiration til at bruge forskellige gratis web 2.0-tjenester i undervisningen:
Jeg har lavet et gør-det-selv kursus, hvor man kan komme godt i gang med de forskellige typer web 2.0-muligheder, man kan gennemgå det hele, eller bare plukke det punkt ud, som man har brug for. Du finder det her: http://ting.sites.ku.dk/

Kontakt:
…og endelig er man som altid velkommen til at kontakte mig fx. på mail, det er annettep @ hum…

Åbne interaktive læringsrum – Forskningsnettets konference 2010

Sammen med min kollega Thomas Schlichting holdt jeg dette oplæg på Forskningsnettets Konference 2010 samlet under titlen Åbne interaktive læringsrum fortalte vi om nogle af de tekniske og pædagogiske E-læringsmuligheder, som vi har erfaring med på Humaniora, KU.

Tjek resten af programmet her – eller se vores slides her: forsknet2010

Teaching and learning activities (ITU)

Har fået lov at komme med til ITUs interne konference om Teaching and Learning Activities – og der er masser af gode ideer, tips, erfaringer og ikke mindst gode oplægsholdere (KU leverede i øvrigt 3, men jeg valgte at høre nogle andre…) Lidt hørt, set & oplevet i dagens løb:

Annelise Agertoft fra ITUs læringsenhed ILU (Interaction and Learning Unit) bød velkommen, og Claus Brabrand satte rammen i forhold til ITUs strategi: From Intended Learning Outcomes to Teaching/Learning Activities.

Lee Harvey (CBS) satte folk til at reflektere over deres egne holdning Vs oplevelser med læring og undervisning: (meta)reflektion og deraf følgende åbning/ispilsætning af begreberne (og de forskellige teoretiske holdninger til læring) var en god intro til dagen.
(Han vikarierede i øvrigt for influenzaoffer med kort varsel, men det var nu ikke mærkbart.)
Hvad går der galt
Ian Bearden (NBI, KU) fortalte om sine erfaringer med klikkere – og vi fik afprøvet ITUs nye klikkere undervejs, da vi blev testet i et par fysikspørgsmål – Og selvfølgelig dette undervisningsrelaterede spørgsmål om, hvorfor de studerende mon ikke lærer nok til at bestå:

Eftermiddagens program var 3-sporet med forskellige workshops, så jeg valgte ikke at høre de 2 andre KU-oplægsholdere, men i stedet:

Susanna Sancassani (Milanos Polytekniske) fortalte om podcasts, iTunesU & YouTube/Edu, men på introduktionsniveau (så dér ville jeg personligt være blevet klogere i en anden workshop) – men der var mange 

Ane Qvortrup, (Ph.d. SDU) holdt et meget fint og teoretisk meget grundigt oplæg om E-Portfolio som medie for læring, undervisning og bedømmelse; Hun havde helt klart nogle slides med skemaer, som jeg gerne vil se nærmere på (fx. den om forskellen ml. de nordiske teoretikere: Roger Säljö (Sverige) og Olga Dysthe (Norge).

Eva Ulstrup og Mai-Britt Haugaard Jeppesen (RUC) fortalte [og demonstrerede naturligvis undervejs!] hvordan man får mere dialog og interaktion ind i sin undervisning; Det var både underholdende, informativt og engagerende – og i sig selv et fantastisk eksempel på, hvordan man holder folk vågne og aktive i undervisningen, for her taler vi om workshoppen fra 16:30-17:15!

De allersidste præsentationer var spændende eksempler fra undervisningspraksis på ITU; Susana Tosca fortalte om et meget spændende kursus om digital kunst, hvor de studerende bl.a. selv producerede kunstvideoer, og Peter Looms fortalte om forsøgene med at lave podcast fra undervisningen på ITU (primært til “intern brug” for de (fjern-) studerende.

Podcast: Skriv indlæg og lav links på din blog

Vi har lavet en lille podcast, hvor du kan følge med på skærmen og høre en instruktion til, hvordan du kommer i gang med at bruge din blog; skriver nye indlæg, laver links, samt bruger tags og kategorier. God fornøjelse!
Skriv indlæg og lav links på din blog

Blogeksempler fra masteruddannelse i skoleledelse

Masteruddannelsen i skoleledelse ved NTNU i Trondheim bruger blogmediet som en mulig afleveringsform. På Online Educa 08 holdt Kjell Atle Halvorsen oplæg om deres gode erfaringer med at bruge bloggen som en del af uddannelsen.

Kjell Atle har meget venligt sendt mig noget materiale. Her får I indtil videre et par eksempler på blogs som de studerende (skoleledere) har lavet:

Roger Kransvik skriver forholdsvis lange indlæg (for en blog), hvor han fx diskuterer og arbejder med definitioner.

Terje Røvik og Sylvia Hoff skriver begge kortere indlæg – og bruger mange af mulighederne for at integrere visuelle medier.

Tag et kig på dem og se, hvordan de bruger mediet både som elektronisk notesbog, logbog, reflektionsrum og diskussionsforum.