Hvad kan man bruge en forskerblog til?

Som forsker kan man bruge en blog til forskellige formål:

Den kan fungere som åben notesbog – for tanker, ideer, skitser, udkast mv.

Den kan bruges til at skabe og vedligeholde netværk – med forskere inden for samme eller beslægtede felter, med potentielle samarbejdspartnere, arbejdsgivere og andre “interessenter”.

En blog kan bruges som værktøj til kollaborativt arbejde og vidensdeling – fx i form af en fælles blog i et forskningsprojekt.

eller som ”blæksprutteindsamler” af viden.

– og selvfølgelig som en måde at udtrykke og profilere sig på som individuel forsker.

Hvad kunne du forestille dig at bruge en blog til? Eller alternativt: Hvorfor ville du aldrig vælge at have en blog?
(Læg dit svar som kommentar)