Teaching and learning activities (ITU)

Har fået lov at komme med til ITUs interne konference om Teaching and Learning Activities – og der er masser af gode ideer, tips, erfaringer og ikke mindst gode oplægsholdere (KU leverede i øvrigt 3, men jeg valgte at høre nogle andre…) Lidt hørt, set & oplevet i dagens løb:

Annelise Agertoft fra ITUs læringsenhed ILU (Interaction and Learning Unit) bød velkommen, og Claus Brabrand satte rammen i forhold til ITUs strategi: From Intended Learning Outcomes to Teaching/Learning Activities.

Lee Harvey (CBS) satte folk til at reflektere over deres egne holdning Vs oplevelser med læring og undervisning: (meta)reflektion og deraf følgende åbning/ispilsætning af begreberne (og de forskellige teoretiske holdninger til læring) var en god intro til dagen.
(Han vikarierede i øvrigt for influenzaoffer med kort varsel, men det var nu ikke mærkbart.)
Hvad går der galt
Ian Bearden (NBI, KU) fortalte om sine erfaringer med klikkere – og vi fik afprøvet ITUs nye klikkere undervejs, da vi blev testet i et par fysikspørgsmål – Og selvfølgelig dette undervisningsrelaterede spørgsmål om, hvorfor de studerende mon ikke lærer nok til at bestå:

Eftermiddagens program var 3-sporet med forskellige workshops, så jeg valgte ikke at høre de 2 andre KU-oplægsholdere, men i stedet:

Susanna Sancassani (Milanos Polytekniske) fortalte om podcasts, iTunesU & YouTube/Edu, men på introduktionsniveau (så dér ville jeg personligt være blevet klogere i en anden workshop) – men der var mange 

Ane Qvortrup, (Ph.d. SDU) holdt et meget fint og teoretisk meget grundigt oplæg om E-Portfolio som medie for læring, undervisning og bedømmelse; Hun havde helt klart nogle slides med skemaer, som jeg gerne vil se nærmere på (fx. den om forskellen ml. de nordiske teoretikere: Roger Säljö (Sverige) og Olga Dysthe (Norge).

Eva Ulstrup og Mai-Britt Haugaard Jeppesen (RUC) fortalte [og demonstrerede naturligvis undervejs!] hvordan man får mere dialog og interaktion ind i sin undervisning; Det var både underholdende, informativt og engagerende – og i sig selv et fantastisk eksempel på, hvordan man holder folk vågne og aktive i undervisningen, for her taler vi om workshoppen fra 16:30-17:15!

De allersidste præsentationer var spændende eksempler fra undervisningspraksis på ITU; Susana Tosca fortalte om et meget spændende kursus om digital kunst, hvor de studerende bl.a. selv producerede kunstvideoer, og Peter Looms fortalte om forsøgene med at lave podcast fra undervisningen på ITU (primært til “intern brug” for de (fjern-) studerende.